Petek, 04 November 2016 09:49

Razpis za dodelitev redne denarne pomoči študentom v stiski 2016

PRIJAVE NA RAZPIS ZA REDNO DENARNO POMOČ ŠTUDENTOM V STISKI 2016 SO ZAKLJUČENE.

 

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Z redno denarno pomočjo želimo reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Predmet razpisa je dodeljevanje redne denarne pomoči študentom v socialni stiski v skupni višini 56.000 €. Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v vrednosti 350,00 €.

Denarna pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo enega od splošnih pogojev, da v študijskem letu 2016/2017:

  • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (glej seznam članic v prilogi) in niso v rednem delovnem razmerju;
  • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani (t.j. »pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem razmerju 

Denarna pomoč se lahko dodeli tudi študentu ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še oba naslednja pogoja:

  • ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče;
  • ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj od 1. 5. 2016 dalje.

Pomoč se ne more dodeliti osebi, ki je na podlagi vlog, oddanih po 1. 1. 2016, že prejela dve denarni pomoči (ne glede na obliko denarne pomoči, njeno višino oz. na razpis, na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena). Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 9. decembra 2016.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na koncu te objave, kjer najdete tudi obrazce za prijavo na razpis. V Fundaciji Študentski tolar, Ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo dobro preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti  k vaši vlogi.

Razpisna dokumentacija bo vsem zainteresiranim tudi javno predstavljena. PREDSTAVITEV BO POTEKALA V PONEDELJEK, 14. 11. 2016, OB 17H, V PREDAVALNICI 3, V ŠTUDENTSKEM KAMPUSU, NA PIVOVARNIŠKI 6, V LJUBLJANI. Udeležbo svetujemo vsem potencialnim prijaviteljem, saj se lahko še pred oddajo vloge pozanimajo o vseh potrebnih prilogah, dokazilih ipd.

 

 

Sredstva za razpis je v celoti omogočil ŠOU v Ljubljani.

 

 

 

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji