Petek, 14 December 2018 15:08

--- RAZPIS JE ZAKLJUČEN ---

Denarna pomoč študentom v stiski za udeležbo na zimski univerzijadi 2019

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski, za udeležbo na zimski univerzijadi 2019. Namen poziva je:
- pomoč študentom članic ŠOU v Ljubljani, ki so v težjem socialnem položaju oz. so izpostavljeni finančnim in podobnim stiskam, pri udeležbi na zimski univerzijadi 2019
- povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov iz prejšnje alineje

Ugodena denarna pomoč v enkratnem znesku znaša 350€. 

Pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
- imajo v študijskem letu 2018/19 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju;
- majo že potrjeno udeležbo na zimski univerzijadi 2019 iz prejšnjega poglavja v okviru slovenske univerzitetne reprezentance;
- imajo v Republiki Sloveniji urejeno stalno ali začasno bivališče;
- imajo odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se na ta poziv prijavijo.

Ne glede na splošne pogoje razpisa, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 14. januarja 2019.

Sredstva za denarno pomoč po tem pozivu, v okvirni višini 3.500 €, so pridobljena iz naslova rednega financiranja Fundacije Študentski tolar s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji v priponki te objave, kjer najdete tudi obrazce za prijavo. V Fundaciji Študentski tolar, ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo natančno preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti  k vaši vlogi za denarno pomoč. 

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji