Sreda, 20 Marec 2019 13:16

Prvi poziv v letu 2019 za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Namen razpisa je reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Ugodena denarna pomoč v enkratnem znesku znaša od 400 do 600 €.

Kdo vse je upravičen do denarne pomoči oz. se lahko na poziv prijavi, je zapisano v razpisni dokumentaciji

Na podlagi izkušenj zadnjih let smo pripravili kratek seznam najpogostejših napak pri oddaji (nepopolne) vloge. Preden vlogo oddate, še enkrat preverite:

  • Celotna vloga, z vsemi obrazci in vsi trije izvodi pogodbe morajo biti izpolnjeni in podpisani.
  • Vsi dokumenti in dokazila morajo biti zapisani ali prevedeni v slovenski ali angleški jezik, valute pa pretvorjene v evro.
  • Priložiti morate dokazila bank o vseh nakazilih oziroma prejemkih vseh bančnih računov, ki jih imate, za zadnje 3 polne mesece pred oddajo vloge (torej, če oddajate marca, morate priložiti za cel december, januar in februar), z vidnim končnim stanjem na računu.
  • Priložiti morate fotokopijo potrdil o prejetih dohodkih oziroma fotokopije dohodninske odločbe za koledarsko leto 2017 za vse člane gospodinjstva, starejše od 16 let, ne glede na njihov status zaposlenega/nezaposlenega/študenta/upokojenca.
  • Tuji državljani morajo priložiti enaka dokazila kot slovenski, a pri tem bodite pozorni, da ste priložili še dokazila bank tudi iz matične države, prav tako morate priložiti fotokopijo dohodninskih odločb vseh članov gospodinjstva, kljub temu, da ostali člani gospodinjstva živijo v vaši matični državi.
  • Ponovno preglejte razpisno dokumentacijo, če ste oddali vse zahtevane priloge in dokazila (zapisana tudi v kontrolnem seznamu)

Ne glede na splošne pogoje razpisa, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči in/ali osebi, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. 

Na poziv se lahko prijavite do vključno 19. aprila 2019. 

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji v priponki te objave, kjer najdete tudi obrazce za prijavo. V Fundaciji Študentski tolar, ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo natančno preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti k vaši vlogi za denarno pomoč. Prav tako vam svetujemo, da prijavo oddate čimprej, ko imate zbrane vsa zahtevana dokazila. Vloge bomo ocenjevali in nanje odgovarjali sproti.

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji