Petek, 05 April 2019 13:54

Drugi razpis v letu 2019 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski

Objavljamo drugi razpis v letu 2019 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski.

Pravica do subvencioniranega intenzivnega jezikovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki imajo v študijskem letu 2018 / 2019 status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v razpisu) in niso v rednem delovnem razmerju.

Ne glede na pogoj iz tega odstavka pravice do subvencioniranega jezikovnega tečaja NIMA oseba, ki je vpisana na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus, …).

Razpis vključuje udeležbo na jezikovnih tečajih, ki se bodo pričeli izvajati med 24. aprilom in 31. maja 2019. Posamezni jezikovni tečaji bodo potekali v različnih terminih.

Študent mora ob pozitivno rešeni vlogi za izvedbo tečaja plačati 30,00 €. Jezikovne tečaje po tem razpisu v obsegu 30 ur izvaja Zavod ŠOLT

Razpis traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 4. 2019

Do subvencioniranega jezikovnega tečaja bo upravičenih prvih 70 prosilcev, ki bodo pri točkovanju pridobili najmanj 32 točk. 

Prosilci, ki so v letu 2018 ali v letu 2019 pri Fundaciji Študentski tolar prejeli denarno pomoč, se lahko na razpis prijavijo zgolj s poslanima Vlogo za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega jezikovnega tečaja in motivacijskim pismom. Preostale rubrike točkovanja se točkujejo s podatki v predhodno odobreni vlogo za to denarno pomoč, če prosilec sam ne priloži novejših dokazil.

Prosilci pošljejo vlogo z dokazili v času trajanja tega razpisa priporočeno po pošti na naslov: Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Jezikovni tečaj 2019/2«.

Prosilci lahko vlogo, enako označeno, oddajo tudi osebno v času uradnih ur Fundacije Študentski tolar (te so objavljene na spletni strani fundacije) in sicer v pisarni fundacije na naslovu Pivovarniška ulica 6 v Ljubljani (tj. Študentski kampus).

Sredstva za izvedbo razpisa so pridobljena s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Več informacij je v razpisu (spodaj).

 

SUBSIDIZED LANGUAGE COURSES

Learn a language for only 30 €!

Documents required to apply for a subsidized language course:

  • Written application – a letter of motivation with your contact information (contact address, E-mail, telephone number)
  • Copy of personal document
  • Enrolment certificate 2018/2019 (proof that you are a student of the University of Ljubljana)
  • Bank account data for the last 3 full months before THE MONTH APPLYING FOR THE SUBISIDIZED LANGUAGE COURSE
  • Earnings record for the period of the last 3 full months (if working at the student job center)
  • Written statement of unemployment
  • Written statement of the number of personal account

Fill in application that is attached below. (Vloga)

The application complete with all the required documents must be sent by post to the address:

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana (for subsidized language course) or taken to our office in its official hours (published on our website).

Language courses are explained in slovenian language; translations are from slovenian to foreign languages. 

* The letter of motivation is of crucial importance in the selection process. It should be at least one page long and consist of the application for the subsidized course and a detailed explanation of why you should receive the benefit (social and family circumstances, medical condition, study achievements, extracurricular activities and other activities supported by certificates). The applicants should bear in mind that the subsidized courses are intended for individuals who are otherwise unable to afford them.

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji