Fundacija Študentski tolar

Razpis v letu 2022 za subvencionirane strokovne tečaje za študente v stiski

Fundacija Študentski tolar objavlja razpis za obiskovanje subvencioniranih strokovnih tečajev namenjenih študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v socialni stiski. 

Prosilec, ki bo pri razpisu prejel upravičenost do obiskovanja teh tečajev, bo moral za izvedbo tečaja doplačati po ceni razvidni iz razpisa.

Razpis vključuje udeležbo na strokovnih tečajih, ki se bodo izvajali do konca septembra 2022.

Upravičenci iz razpisa lahko koristijo naslednje strokovne tečaje:

 • tečaj slovenskega znakovnega jezika
 • mala vrata retorike
 • kreativno pisanje
 • asertivnost - trening samozavesti
 • desetprstno slepo tipkanje

Strokovne tečaje po tem razpisu izvaja Zavod ŠOLT.

Razpis traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30.9.2022

Do subvencioniranega strokovnega tečaja bo upravičenih prvih 30 prosilcev, ki bodo pri točkovanju pridobili najmanj 30 točk.

Prosilec, ki je v letu 2021 ali 2022 prejel eno od oblik denarnih pomoči Fundacije Študentski tolar, lahko za prijavo na ta razpis odda le pisno prošnjo in izpolnjen obrazec Vloga za subvencioniran strokovni tečaj za pretekle prejemnike pomoči FŠT.

Več informacij je v razpisu spodaj.

Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani je reševanje socialne stiske študentov in povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov. Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na tem pozivu so predvidena sredstva v višini 26.000,00 €.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

 • Študentje, ki imajo v študijskem letu 2021/22 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju;
 • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, (tj. »pavzirajo«) in niso v rednem delovnem razmerju.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s slovenskim ali tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjih pogojev hkrati izpolnjujejo še vse naslednje:

 • prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;
 • prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih mesecev, preden se na ta poziv prijavi;
 • prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …). 

Ne glede na prejšnje odstavke se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12 mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar ali skupno prejela že 5 denarnih pomoči Fundacije Študentski tolar.

KAJ POTREBUJEM ZA PRIJAVO?

 1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca in namen porabe denarne pomoči);
 2. izpolnjen obrazec za dodelitev denarne pomoči;
 3. izpolnjena Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem servisu ter nezaposlenosti;
 4. fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;
 5. fotokopija bančne kartice kartic z obeh strani;
 6. trije podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski 2021, s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili (so del obrazca);
 7. potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto 2021/22 ali potrdilo o pavziranju na tej članici;
 8. dokazila bank/-e o vseh nakazilih/prejemkih za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge (npr. od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021) - na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje;
 9. izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnic študentskega servisa za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge (npr. od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2021);
 10. izpolnjena Izjava o številu družinskih članov v skupnem gospodinjstvu (del obrazca);
 11. fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2020 oz. fotokopija dohodninske odločbe za koledarsko leto 2020 za vse člane gospodinjstva, ki so starejši od 18 let (dobite tudi preko portala eDavki)
 12. izpolnjen obrazec o priloženi dokumentaciji (priložen razpisni dokumentaciji).

Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali angleškem jeziku, denarne enote pa pretvorjene v evre.

 

KDAJ IN KAKO SE PRIJAVIM?

Rok za predložitev vlog je do vključno 31.1.2022 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu. Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov:

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani

Pivovarniška 6

1000 Ljubljana

Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko telefonske številke: 01 4380 219.

 

Objavljamo Peti razpis v letu 2021 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski. Razpis vključuje udeležbo na jezikovnih tečajih, ki se bodo izvajali od 15. decembra 2021 naprej.

Pravica do subvencioniranega jezikovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki imajo v študijskem letu 2021/2022 status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v razpisu) in niso v rednem delovnem razmerju.

Študent mora ob pozitivno rešeni vlogi za izvedbo tečaja plačati 30,00 €. Jezikovne tečaje po tem razpisu v obsegu 30 ur izvaja Zavod ŠOLT.

Razpis traja do 20. decembra 2021 oz. do porabe sredstev, zato zainteresirani pohitite s prijavo.

Do subvencioniranega jezikovnega tečaja bo upravičenih prvih 45 prosilcev, ki bodo pri točkovanju pridobili najmanj 32 točk. Prosilci pošljejo vlogo z dokazili v času trajanja tega razpisa priporočeno po pošti na naslov: Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Jezikovni tečaj 2021/5«.

Sredstva za izvedbo razpisa so pridobljena s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Več informacij je v razpisu (spodaj v priponki), kjer se nahaja tudi vloga za prijavo na razpis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SUBSIDIZED LANGUAGE COURSES

Learn a language for only 30 €! 

Foreign students can only apply for a Slovenian language course.

Documents required to apply for a subsidized language course:

 • Written application – a letter of motivation with your contact information (contact address, E-mail, telephone number)
 • Copy of personal document
 • Enrolment certificate 2021/2022 (proof that you are a student of the University of Ljubljana)
 • Bank account data for the last 3 full months before THE MONTH APPLYING FOR THE SUBISIDIZED LANGUAGE COURSE
 • Earnings record for the period of the last 3 full months (if working at the student job center)
 • Written statement of unemployment
 • Written statement of the number of personal account

Fill in application that is attached below. (Vloga)

The application complete with all the required documents must be sent by post to the address:

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana (for subsidized language course).

Language courses are explained in slovenian language; translations are from slovenian to foreign languages. 

* The letter of motivation is of crucial importance in the selection process. It should be at least one page long and consist of the application for the subsidized course and a detailed explanation of why you should receive the benefit (social and family circumstances, medical condition, study achievements, extracurricular activities and other activities supported by certificates). The applicants should bear in mind that the subsidized courses are intended for individuals who are otherwise unable to afford them.

"S tolarjem do diplome 2021/2022"

Fundacija Študentski tolar objavlja poziv za lažje dokončanje visokošolskih in višješolskih študijev, namenjen študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v stiski.

Program »S tolarjem do diplome« vključuje lektoriranje diplomskih ali magistrskih nalog s pregledom angleškega povzetka.

Sredstva za izvajanje programa so pridobljena z naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Pravica do pomoči v okviru programa »S tolarjem do diplome« se lahko dodeli osebam, ki zaključujejo študij na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v prilogi poziva) in niso v rednem delovnem razmerju.

Program traja do porabe sredstev, a največ do 31. 12. 2022.

 

VEČ INFORMACIJ JE V POZIVU (SPODAJ).

Razpis za dodelitev brezplačnih vstopnic za obisk gledaliških predstav ali e-vstopnic za ogled predstav na spletu, ki jih predvaja SNG Drama Ljubljana.

Celotno razpisno dokumentacijo s pogoji za prijavo in način dodeljevanja vstopnic, najdete na koncu te strani v priponki. (Razpisna dokumentacija pdf.)

Na razpis se lahko prijavijo študenti in študentke, ki imajo v letu 2021/22 status študenta in niso v rednem delovnem razmerju.

Razpis traja do porabe 200 vstopnic, zato zainteresirani pohitite s prijavo

 VLOGA, DOKAZILA IN IZJAVE, KI JIH PREDLOŽIJO PROSILCI:

 • Izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev brezplačne vstopnice SNG Drama in izjava o nezaposlenosti s kontaktnimi podatki prosilca; (nahaja se spodaj v priponki)
 • Kratka pisna prošnja;
 • potrdilo o vpisu na visokošolski oz. višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto 2021/22;
 • dokazila bank/-e o vseh nakazilih in prejemkih, z razvidnim končnim stanjem na računu, za zadnje tri polne mesece pred oddajo vloge (če vlogo oddate v mesecu septembru, je treba poslati bančne izpiske za čas od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021)

Prosilci, ki so v letih 2019, 2020 in 2021 pri Fundaciji Študentski tolar prejeli KATEROKOLI POMOČ, se lahko na razpis prijavijo zgolj s poslano Vlogo za dodelitev brezplačne vstopnice za pretekle prejemnike.

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, razpisuje denarno pomoč, namenjeno študentskim družinam, s katerim želimo reševati trenutne socialne stiske študentskih družin, pomagati študentskim družinam, ki so v težji socialni situaciji oz. so izpostavljeni finančnim ali podobnim stiskam; prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja. Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani, ter uresničevati socialno politiko ŠOU v Ljubljani.

Sredstva za denarno pomoč po tem razpisu so pridobljena iz naslova Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, katere redno delovanje omogoča njen ustanovitelj – Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na razpisu je zagotovljenih sredstev v višini 4.000,00 €, višina pomoči študentu pa znaša 400 €.

Pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki izpolnjujejo naslednji pogoj:

 • najmanj en starš ima status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in ni v rednem delovnem razmerju.

 

Na razpis se NE moreta ločeno prijaviti mama in oče istega otroka. Ne glede na prvi odstavek, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Vloge se lahko odda najkasneje do vključno četrtka, 2. septembra 2021.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na koncu te objave, kjer najdete tudi obrazce za oddajo.

V Fundaciji Študentski tolar, ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo dobro preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti k vaši vlogi za denarno pomoč.

Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, ki je nastal kot del sodelovanja Fundacije Študentski tolar z Zvezo ŠKIS in študentskimi klubi pri izvedbi Škisove tržnice v letu 2021, je reševanje trenutne socialne stiske študentov, nastale zaradi posledic covida-19Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 200 ali 300 €.

Celotno razpisno dokumentacijo, z vsemi navodili in pogoji, in prijavni obrazec najdete spodaj (pod opisom) v priponkah.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Denarna pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki niso v rednem delovnem razmerju in imajo v študijskem letu 2020/21 status študenta na:

visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ); ali
višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ); ali
javno priznanem višješolskem ali visokošolskem zavodu v tujini in so hkrati državljani Republike Slovenije.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjujejo še vse naslednje, ki jih morajo obenem izpolnjevati tudi državljani Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka:

▪ prosilec ima urejeno začasno ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
▪ prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih mesecev, preden se prijavi na ta poziv;
▪ prosilec ima davčno število v Republiki Sloveniji;
▪ prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod iz prejšnjega odstavka kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …).

 KDAJ IN KAKO SE PRIJAVIM?

Rok za predložitev vlog je do vključno 31. avgusta 2021 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu. Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov:

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani

Pivovarniška 6

1000 Ljubljana

KAJ POTREBUJEM ZA PRIJAVO?

 1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca kot posledice vpliva covida-19 na nastalo stisko študenta in namen porabe denarne pomoči);
 2. izpolnjen obrazec za dodelitev denarne pomoči; (nahaja se v priponki spodaj)
 3. izpolnjena Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem servisu ter nezaposlenosti (del obrazca)
 4. fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;
 5. fotokopija bančne kartice kartic z obeh strani;
 6. trije podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski 2021, s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili (so del obrazca);
 7. potrdilo o vpisu za študijsko leto 2020/21 ali potrdilo o pavziranju;
 8. dokazila bank/-e o vseh nakazilih/prejemkih za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge (npr. od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021, če se prijavljate v juniju 2021) - na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje;
 9. izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnic študentskega servisa za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge (npr. od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021);
 10. izpolnjen obrazec o priloženi dokumentaciji (del obrazca).

Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali angleškem jeziku, denarne enote pa pretvorjene v evre.

Druga dokazila ali potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:
▪ potrdilo o delu prosilca preko študentskega servisa za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020;

▪ potrdilo o delu prosilca prek avtorske, podjemne ali druge pogodbe za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020;
▪ potrdilo o brezposelnosti vzdrževalca družine, ki je nastala po 1. 3. 2020 (potrdilo mora biti izdano po 1. 10. 2020);
▪ potrdilo o čakanju na delo vzdrževalca družine, ki je nastalo po 1. 3. 2020 (potrdilo mora biti izdano po 1. 10. 2020);
▪ fotokopije rojstnih listov otrok (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke);
▪ fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke in pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor);
▪ druga potrdila iz obdobja največ zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge, ki so vplivala na socialno ogroženost prosilca, kot so npr. mnenje centra za socialno delo o položaju prosilca, zdravniška potrdila prosilca ali ožjih članov družine, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.

 

Poziv za brezplačno psihosocialno svetovanje Fundacije Študentski tolar je zaključen, pomoč pa lahko najdete na naslednjih točkah:

Zavod Študentska Svetovalnica pomaga študentom in mladim na njihovi študijski poti ter razreševati njihova pravna in socialna vprašanja. Nudijo tudi brezplačno psihosocialno svetovanje. Psihosocialno svetovanje je oblika pogovorne intervence, s pomočjo katere lažje in hitreje razrešujemo težave. Ne osredotoča se le na duševne motnje, temveč tudi na reševanje človekovih vsakodnevnih osebnih težav, osebnostno rast posameznika ali posameznice in na pozitivno naravnanost. Obrnete se lahko na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., kjer se dogovorite za termin za pogovor.

Tom Telefon, je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupate svoje težave ali jih prosite za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. 

Psihosocialna svetovalnica za študente in študentke na Univerzi v Ljubljani trenutno na voljo prek spleta ali telefona (Skype, Viber …). Naročite se lahko na brezplačno svetovanje prek obrazca.

Klic v duševni stiski deluje v okviru Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Svetovalci Klica v duševni stiski so izobraženi za delo z ljudmi in še posebej usposobljeni za pogovor z ljudmi. Na pomoč lahko pokličete ne glede na vzrok vaše stiske na telefonsko številko: 01 520 9900. 

SOS telefon, stopite na pot iz nasilja in zlorab. Telefonska številka: 080 1155.

Objavljamo Drugi razpis v letu 2021 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski. Razpis vključuje udeležbo na jezikovnih tečajih, ki se bodo izvajali od 21. aprila 2021 naprej. Jezikovni tečaji so 30-urni tečaji. Tečaji trenutno potekajo v online obliki preko platforme ZOOM. Vsak tečajnik pa prejme gradivo v tiskani obliki.

Pravica do subvencioniranega jezikovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki imajo v študijskem letu 2020/2021 status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v razpisu) in niso v rednem delovnem razmerju.

Študent mora ob pozitivno rešeni vlogi za izvedbo tečaja plačati 30,00 €. Jezikovne tečaje po tem razpisu v obsegu 30 ur izvaja Zavod ŠOLT.

Razpis traja do 1. 6. 2021 oz. do porabe sredstev, zato zainteresirani pohitite s prijavo.

Do subvencioniranega jezikovnega tečaja bo upravičenih prvih 45 prosilcev, ki bodo pri točkovanju pridobili najmanj 32 točk. Prosilci pošljejo vlogo z dokazili v času trajanja tega razpisa priporočeno po pošti na naslov: Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Jezikovni tečaj 2021/2«.

Sredstva za izvedbo razpisa so pridobljena s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Več informacij je v razpisu (spodaj v priponki), kjer se nahaja tudi vloga za prijavo na razpis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SUBSIDIZED LANGUAGE COURSES

Learn a language for only 30 €!

Documents required to apply for a subsidized language course:

 • Written application – a letter of motivation with your contact information (contact address, E-mail, telephone number)
 • Copy of personal document
 • Enrolment certificate 2020/2021 (proof that you are a student of the University of Ljubljana)
 • Bank account data for the last 3 full months before THE MONTH APPLYING FOR THE SUBISIDIZED LANGUAGE COURSE
 • Earnings record for the period of the last 3 full months (if working at the student job center)
 • Written statement of unemployment
 • Written statement of the number of personal account

Fill in application that is attached below. (Vloga)

The application complete with all the required documents must be sent by post to the address:

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana (for subsidized language course).

Language courses are explained in slovenian language; translations are from slovenian to foreign languages. 

* The letter of motivation is of crucial importance in the selection process. It should be at least one page long and consist of the application for the subsidized course and a detailed explanation of why you should receive the benefit (social and family circumstances, medical condition, study achievements, extracurricular activities and other activities supported by certificates). The applicants should bear in mind that the subsidized courses are intended for individuals who are otherwise unable to afford them.

/////////////////////////////////////////////////  RAZPIS JE ZAKLJUČEN! ////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani je reševanje trenutne socialne stiske študentov, nastale zaradi posledic koronavirusa covid-19. Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k zmanjšanju izgube dohodka študentov v stiski. Pomoč se lahko dodeli v višini 200 ali 300 €. Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na tem pozivu so predvidena sredstva v višini 30.000,00 €.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

 • Študentje, ki imajo v študijskem letu 2020/21 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju;
 • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, (tj. »pavzirajo«) in niso v rednem delovnem razmerju.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s slovenskim ali tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjih pogojev hkrati izpolnjujejo še vse naslednje:

 • prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;
 • prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih mesecev, preden se na ta poziv prijavi;
 • prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …). 

Ne glede na prejšnje odstavke se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12 mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar ali skupno prejela že 5 denarnih pomoči Fundacije Študentski tolar.

KAJ POTREBUJEM ZA PRIJAVO?

 1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca in namen porabe denarne pomoči);
 2. izpolnjen obrazec za dodelitev denarne pomoči;
 3. izpolnjena Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem servisu ter nezaposlenosti;
 4. fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;
 5. fotokopija bančne kartice kartic z obeh strani;
 6. trije podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski 2021, s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili (so del obrazca);
 7. potrdilo o vpisu na visokošolski/višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto 2020/21 ali potrdilo o pavziranju na tej članici;
 8. dokazila bank/-e o vseh nakazilih/prejemkih za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge (npr. od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021) - na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje;
 9. izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnic študentskega servisa za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge (npr. od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021);
 10. potrdilo ali fotokopijo potrdila iz gospodinjske evidence za december 2020 (dobite ga na upravni enoti). *** V kolikor ste ta dokument oddali že v letu 2020 ga sedaj ni potrebno pošiljati.***
 11. fotokopija potrdila o prejetih dohodkih za koledarsko leto 2019 fotokopija dohodninske odločbe za koledarsko leto 2019 za vse člane gospodinjstva, ki so starejši od 16 let (dobite tudi preko portala eDavki)
 12. izpolnjen obrazec o priloženi dokumentaciji (priložen razpisni dokumentaciji).

Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali angleškem jeziku, denarne enote pa pretvorjene v evre.

 

KDAJ IN KAKO SE PRIJAVIM?

Rok za predložitev vlog je do vključno 20. 4. 2021 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu. Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov:

Fundacija Študentski tolar

ustanova ŠOU v Ljubljani

Pivovarniška 6

1000 Ljubljana

Za vsa dodatne vprašanja smo dosegljivi na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko telefonske številke: 01 4380 219.

 

stran 1 od 10

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji