Četrtek, 04 Maj 2017 13:24

Prvi poziv v letu 2017 za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Namen razpisa je reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Ugodena denarna pomoč v enkratnem znesku znaša od 350 do 550 €.

 

Denarna pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki izpolnjujejo enega od spodnjih dveh pogojev in sicer da v študijskem letu 2016/17:

  • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju,
  • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani (»pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem razmerju,

Denarna pomoč se lahko dodeli tudi študentom ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še oba naslednja:

  •  ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče;
  • ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se je prijavil na ta poziv.

 

Ne glede na splošne pogoje razpisa, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 12. junija 2017. 

Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova financiranja s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na pozivih za nepovratne denarne pomoči v letu 2017 so zagotovljena sredstva v višini 30.000,00 €.


Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na koncu te objave, kjer najdete tudi obrazce za prijavo. V Fundaciji Študentski tolar, ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo natančno preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti  k vaši vlogi za denarno pomoč.

Razpisna dokumentacija bo vsem zainteresiranim tudi javno predstavljena. PREDSTAVITEV BO POTEKALA V TOREK, 9. MAJA 2017, OB 17H, V PREDAVALNICI 3, V ŠTUDENTSKEM KAMPUSU, NA PIVOVARNIŠKI 6, V LJUBLJANI. Udeležbo svetujemo vsem potencialnim prijaviteljem, saj se lahko še pred oddajo vloge pozanimajo o vseh potrebnih prilogah, dokazilih ipd.

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji