Torek, 08 Junij 2021 10:42

V sodelovanju s Škisovo tržnico objavljamo Poziv za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski zaradi posledic Covida-19

Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, ki je nastal kot del sodelovanja Fundacije Študentski tolar z Zvezo ŠKIS in študentskimi klubi pri izvedbi Škisove tržnice v letu 2021, je reševanje trenutne socialne stiske študentov, nastale zaradi posledic covida-19Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 200 ali 300 €.

Celotno razpisno dokumentacijo, z vsemi navodili in pogoji, in prijavni obrazec najdete spodaj (pod opisom) v priponkah.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Denarna pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki niso v rednem delovnem razmerju in imajo v študijskem letu 2020/21 status študenta na:

visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ); ali
višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ); ali
javno priznanem višješolskem ali visokošolskem zavodu v tujini in so hkrati državljani Republike Slovenije.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjujejo še vse naslednje, ki jih morajo obenem izpolnjevati tudi državljani Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka:

▪ prosilec ima urejeno začasno ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
▪ prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih mesecev, preden se prijavi na ta poziv;
▪ prosilec ima davčno število v Republiki Sloveniji;
▪ prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod iz prejšnjega odstavka kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …).

 KDAJ IN KAKO SE PRIJAVIM?

Rok za predložitev vlog je do vključno 31. avgusta 2021 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu. Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov:

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani

Pivovarniška 6

1000 Ljubljana

KAJ POTREBUJEM ZA PRIJAVO?

  1. pisna prošnja (opis trenutne stiske, opis splošnega socialnega položaja prosilca kot posledice vpliva covida-19 na nastalo stisko študenta in namen porabe denarne pomoči);
  2. izpolnjen obrazec za dodelitev denarne pomoči; (nahaja se v priponki spodaj)
  3. izpolnjena Izjava o osebnih računih in aktivnem članstvu v študentskem servisu ter nezaposlenosti (del obrazca)
  4. fotokopija osebnega dokumenta z obeh strani;
  5. fotokopija bančne kartice kartic z obeh strani;
  6. trije podpisani izvodi Pogodbe o denarni pomoči študentom v stiski 2021, s čimer se prosilec strinja s pogodbenimi določili (so del obrazca);
  7. potrdilo o vpisu za študijsko leto 2020/21 ali potrdilo o pavziranju;
  8. dokazila bank/-e o vseh nakazilih/prejemkih za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge (npr. od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021, če se prijavljate v juniju 2021) - na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje;
  9. izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnic študentskega servisa za zadnjih šest polnih mesecev pred oddajo vloge (npr. od 1. 12. 2020 do 31. 5. 2021);
  10. izpolnjen obrazec o priloženi dokumentaciji (del obrazca).

Vsi dokumenti, dokazila, kot tudi sama vloga, morajo biti zapisani v slovenskem ali angleškem jeziku, denarne enote pa pretvorjene v evre.

Druga dokazila ali potrdila, ki jih lahko prosilci dodatno predložijo:
▪ potrdilo o delu prosilca preko študentskega servisa za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020;

▪ potrdilo o delu prosilca prek avtorske, podjemne ali druge pogodbe za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020;
▪ potrdilo o brezposelnosti vzdrževalca družine, ki je nastala po 1. 3. 2020 (potrdilo mora biti izdano po 1. 10. 2020);
▪ potrdilo o čakanju na delo vzdrževalca družine, ki je nastalo po 1. 3. 2020 (potrdilo mora biti izdano po 1. 10. 2020);
▪ fotokopije rojstnih listov otrok (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke);
▪ fotokopija odločbe o preživnini ali dogovora o preživljanju (obvezno priložijo prosilci, ki imajo otroke in pri katerih je bila izdana odločba oz. dogovor);
▪ druga potrdila iz obdobja največ zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge, ki so vplivala na socialno ogroženost prosilca, kot so npr. mnenje centra za socialno delo o položaju prosilca, zdravniška potrdila prosilca ali ožjih članov družine, odločba o kategorizaciji invalidnosti itd.

 

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji