Ponedeljek, 29 Oktober 2018 15:47

Drugi poziv v letu 2018 za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči namenjenih študentom v socialni stiski. Namen razpisa je reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Ugodena denarna pomoč v enkratnem znesku znaša od 350 do 550 €.

Denarna pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki izpolnjujejo enega od spodnjih dveh pogojev in sicer da v študijskem letu 2018/19:

  • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju,
  • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani (»pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem razmerju,

Denarna pomoč se lahko dodeli tudi študentom ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še oba naslednja:

  • ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče;
  • ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se je prijavil na ta poziv.

 

Ne glede na splošne pogoje razpisa, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 7. decembra 2018. 

Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova financiranja s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na drugem pozivu za nepovratno denarno pomoč v letu 2018 so zagotovljena sredstva v višini 40.000,00 €.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji v priponki te objave, kjer najdete tudi obrazce za prijavo. V Fundaciji Študentski tolar, ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo natančno preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti  k vaši vlogi za denarno pomoč. Prav tako vam svetujemo, da s prijavo ne čakate na zadnji dan.

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure:

ponedeljek in četrtek: 10.00 - 14.00

sreda: 13.00 - 17.00

 

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.

Podporniki in partnerji