Print this page
Torek, 12 November 2013 00:00

Katalog zbirk osebnih podatkov Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani

Kersnikova 4, 1000 Ljubljana

VSEBINA

Naziv zbirke osebnih podatkov:

  • Evidenca o zaposlenih delavcih
  • Evidenca zunanjih sodelavcev
  • Evidenca o stroških dela
  • Evidenca o izrabi delovnega časa
  • Evidenca dodeljenih materialnih in denarnih pomoči

Pripravila: Katarina Janša, pravna služba ŠOU v Ljubljani, in Damjan Vinko, predsednik uprave Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani.

Zadnja sprememba: 12. 11. 2013.

 

Ta katalog je bil sprejet na 5. redni seji uprave Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, dne 12. 11. 2013.

Damjan Vinko
predsednik uprave Fundacije Študentski tolar,
ustanove ŠOU v Ljubljani