Torek, 18 December 2018 12:45

Poslovno poročilo Fundacije Študentski tolar za leto 2018

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani, je bila ustanovljena, da bi z dodeljevanjem denarne, materialne in druge pomoči socialno ogroženim študentom po svojih najboljših močeh prispevala k sistemskemu reševanju trenutnih in splošnih socialnih stisk študentov in vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega in višješolskega izobraževanja.

Akt o ustanovitvi je ustanovitelj sprejel leta 2004, dokončno pa je bila fundacija ustanovljena leta 2006. Od časa ustanovitve dalje fundacija kontinuirano na tedenski ravni skozi večino leta izvaja programe za mlade. Programe izvajamo v rednih terminih. Fundacija z izvajanjem svojega namena izvaja dejavnosti oz. programe, opisane v nadaljevanju, katerih namen je zagotavljanje boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih v socialni stiski.

V programe fundacije je letno vključenih večje število mladih, npr. v letu 2014 smo aktivno vključili 812 udeležencev, v letu 2015 997 in v letu 2016 589 mladih. V letu 2017 je bilo v dejavnosti Fundacije vključenih 777 mladih. Omogočenih je bilo 253 denarnih pomoči in 232 subvencioniranih tečajev. V letu 2018 je bilo v dejavnosti Fundacije vključenih 597 mladih. Omogočenih je bilo 196 denarnih pomoči in 171 subvencioniranih tečajev.

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure:

ponedeljek, četrtek in petek: 10.00 - 14.00

sreda: 14.00 - 18.00

 

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji