Poslovno poročilo Fundacije Študentski tolar za leto 2019

Fundacijo Študentski tolar, ustanovo ŠOU v Ljubljani je ustanovila Študentska organizacija Univerze v Ljubljani z namenom reševanja socialnih stisk študentov, ki so člani ŠOU v Ljubljani, in njihove enake možnosti pri dostopnosti študija. Programe Fundacije izvajajo ali vodijo mladi, ki so člani področnih komisij, in pa prostovoljci, ki sestavljajo obvezne organe Fundacije, ter študenti na praksi in izbrani zunanji izvajalci.

V letu 2019 smo v okviru svojih programov izvajali: nepovratne denarne pomoči študentom v stiski, nepovratne denarne pomoči študentskim družinam, subvencionirane jezikovne tečaje, subvencionirane strokovne tečaje, subvencionirane športne tečaje in športne vadbe, brezplačno lektoriranje in tiskanje zaključnih študijskih del, dodeljevanje materialnih pomoči, brezplačno psihosocialno svetovanje in druge manjše ali kratkoročne dejavnosti ter sodelovali v Erasmus+ programu.

V letu 2019 je bilo v dejavnosti Fundacije vključenih 678 mladih. Omogočenih in že izvedenih je bilo 230 denarnih pomoči in 212 subvencioniranih tečajev.

V programe fundacije je letno vključenih večje število mladih. V letu 2014 smo aktivno vključili 812 udeležencev, leto kasneje 997, v letu 2016 589 mladih, v 2017 777 mladih, v letu 2018 597 in v letu 2019 678 mladih.

Spodaj so dosegljiva obširnejša poročila o preteklem delovanju Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani.

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte ali telefona.

 

info@studentski-tolar.si

01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.
Rezultat iskanja slik za instagram icon pngObiščite nas tudi na Instagramu.

Podporniki in partnerji